CPL beltéri ajtó jótállása

CPL beltéri ajtó jótállása
Share Nyomtatás

CPL BELTÉRI AJTÓ JÓTÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. A jelen dokumentum által kísért termék gyártója, a BOROVI Faipari Zrt. ( a továbbiakban: „Gyártó”) szavatolja, hogy a termék gyártási (gyári) hibáktól mentes. A termék gyártási hibásnak minősül, ha nem lehetséges rendeltetés szerinti használata, az alkalmatlanságot pedig az anyagok tulajdonságai okozzák.

 

2. A Gyártó jótállást nyújt az általa előállított termékekre a vásárlás  Gyártó vagy eladó által a Jótállás nyomtatványán igazolt dátumától számított 12 hónapra, de legföljebb a gyártás dátumától számított 24 hónap lejártáig.  A jótállás fedett, száraz helységekben tárolt, valamint 55%-ot meg nem haladó páratartalmú helységekben beépített termékekre érvényes.

 

3. A termékre vonatkozó reklamációk elfogadására és a garanciális javítások elvégzésére kizárólag a gyártó vagy az általa meghatározott személy jogosult. Reklamációt a vásárlás helyén vagy a Gyártónál lehet bejelenteni, bemutatva az eredeti Jótállást és a vásárlást igazoló számlát illetve pénztárjegyet. A Vásárló kötelessége a Jótállást  átvenni az Eladótól. A Gyártó a bejelentett reklamációt a bejelentés napjától ( a reklamációs bejelentés Gyártó általi kézhezvétel napjától) számított 21 napon belül bírálja el. A Gyártó határozza meg az elbírálásnak módját. A reklamáció elfogadása esetén a Gyártó kötelezettséget vállal a hibás termék megjavítására ( a jótállás időszakban), a Vevővel egyeztetett időpontban. A Gyártó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben a termék gyártási hibája nem javítható, vagy három egymást követő javítás nem vezet eredményre, a terméket hibától mentes termékre cseréli. Abban az esetben, ha döntés születik a termék kicserélésére, nem a Gyártót terhelik a szállítás, a kiszerelés és a beépítés költségei. A jótállási időszak meghosszabbításra kerül a reklamáció bejelentésének napjától a javítás megtörténtéig eltelt időszakkal. A határidő a szükséges mértékben kitolódik abban az esetben, ha a Vevőnek felróható okból nem volt lehetséges a termék megvizsgálása vagy javítása.  

 

4. A Gyártó jótállási kötelezettsége érvényét veszti abban az esetben, ha:
- arra jogosulatlan személyek ( nem a Gyártó vagy általa meghatalmazott személyek) végeztek javítást, átalakítást a terméken (gyalulás, furatok, vájatok készítése, kivéve a vasalatokhoz, a kilincsekhez szükségeseket, az ajtószárnyak vagy az ajtótokok visszavágása),
- a termék szerkezetén átalakítás történt a Gyártó beleegyezése nélkül, pl. a vasalatok más típusra cserélése, kiegészítő elemek felszerelése ( kivéve zárbetétek és a kilincseket),
- a jótálláson nincs rajta az Eladó pecsétje, a vásárlás dátuma, vagy a Vevő aláírása,
- ha a jótálláson arra jogosulatlan személyek végeztek változtatásokat.

 

5. Az észrevehető, látható hibák reklamálására a vásárlástól számított 7 napon belül, de legkésőbb a beépítéskor sor kell kerüljön. A mennyiségi, a mérettartást és a működést  érintő reklamációkat a nyílászárók átvételekor kell legkésőbb bejelenteni, ennek elmulasztása a jótállás elvesztését vonja maga után.  
A Gyártót nem terheli a felelősség a termék elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése esetén, ha annak kiváltó oka nem a termékben jelentkező meghibásodás volt.

 

A jótállás nem terjed ki különösen:

 • arra, ha károsodások a nem megfelelő tárolás következtében léptek fel, ahol:
 • a minimális környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 ◦C,
 • az ajtóval elválasztott helységek közötti hőmérsékletkülönbség meghaladja a 10 ◦C-ot,
 • az ajtóval elválasztott helységek páratartalma közötti különbség meghaladja a 10%-ot,
 • a helységekben a levegő páratartalma több mint 55%
 • az ajtók méterenként 3 mm-t el nem érő megvetemedésére (PN-EN 1530-2001)
 • a helységek levegőjének túl magas páratartalma miatt bekövetkező duzzadás következtében kialakult elszíneződésekre, deformálódásra és elemek károsodására.

 

6. A jótállás szintén nem terjed ki:

 • a termék szállítása, rakodása során, valamint nem megfelelő tárolása miatt keletkező sérüléseire és az ezek által okozott meghibásodásaira ( pl. karcolás fólián, repedések), 
 • helytelen szerelés és használat,
 • a kasírozott Dekorfóliás felületek nem a Gyártó hibájából keletkezett sérüléseire ( pl. nem megfelelő tisztítószerek , túl nagy tapadóképességű festőszalag stb. alkalmazása miatti károsodás), A festőszalagok 72 óránál tovább nem maradhatnak a kasírozott dekorfóliás felületeken.
 • a termék hibás működésére, ha az a Gyártótól és a használat körülményeitől függetlenül  bekövetkező különleges események eredményeként következett be (tűz, árvíz, stb. )
 • beltéri ajtószárnyak üvegből készült elemeire.

 

7.A beltéri ajtókat csak a helységben az aljzatbeton kiöntése, a vakolás, a gipszelés, a csempézés, a tapétázás és ezekhez hasonló munkálatok befejezése után szabad beépíteni. A beépítés megkezdése előtt a helységeket ki kell szárítani, hogy elkerülhető legyen a HDF és az MDF elemek duzzadása. A helységek legyenek szárazok és legyen szellőzésük. Az ajtókat nem szabad víz hatásának kitenni. A nyílászárókat száraz, puha kendővel kell letörölni. Az üvegezés tisztításához tilos acetont tartalmazó szereket használni. 

 

8. A Gyártó a jótállás keretében fenntartja magának a jogot a felhasználó megterhelésére az értékcsökkenéssel, ha a hibás termék cseréje született döntés, de annak használata során keletkezett egyéb hibái is vannak, pl. karcolások, szennyeződések vagy más sérülések.

 

9. Megalapozatlan reklamáció esetén a Gyártónak jogában áll a Vevőt megterhelni.

 

10. A jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgárjogi törvénykönyv előírásai irányadó.

 

11. Az eladott fogyasztási cikkre érvényes jótállás nem korlátozza a Vevő jogait olyan esetben, amikor az áru nem felel meg a szerződésben rögzített tulajdonságoknak.

 

12. Minden reklamációs és egyéb bejelentést az eladás helyén kell benyújtani.

 

13. A jótállás csak a vásárlást igazoló számlával, pénztárjeggyel együtt érvényes. 

CPL BELTÉRI AJTÓK, beépítési, kezelési és karbantartási útmutatója

Az alábbi útmutató betartása mellett az ajtók hosszú távon megfelelően fognak működni. Kérjük, hogy az itt leírtakat már az ajtó átvétele során vegye figyelembe, a beépítés megkezdése előtt szíveskedjen ismételten áttanulmányozni.

 

Szerkezeti leírás

 

 

Ajtólapok:

a) CPL - könnyített szerkezetű beltéri ajtólap. MDF vagy faforgácslap keretre két oldalról 4mm-es forgácslap lemez laminált felülettel standard kivitelben papírrács térkitöltéssel

b) Dekor - könnyített szerkezetű beltéri ajtólap. MDF vagy faforgácslap keretre két oldalról HDF lemezre kasírozott dekorfóliás felülettel papírrács térkitöltéssel

c )MDF -  könnyített szerkezetű beltéri ajtólap. MDF vagy faforgácslap keretre két oldalról 6mm-es MDF lemez festett felülettel standard kivitelben papírrács térkitöltéssel

 

Tokok:

 

 

a) CPL – UTH vagy átfogó tokok kasírozott dekorfóliás  MDF borításokkal és laminált felületű tokmaggal. Gerébtok esetén minden tok alkatrész kasírozott dekorfóliás felületű.

b) Dekor – UTH és Geréb tokok MDF alapanyagúak kasírozott dekorfóliázott felülettel

c) MDF - UTH és Geréb tokok MDF alapanyagúak festett felülettel

A tok és a szárny közötti légzárást a tokban kialakított falcba illeszthető körbefutó, cserélhető tömítő profil biztosítja. A tok szélessége egyedi igények alapján a falvastagságnak megfelelő. 


Zárak :A termékekbe beépített vagy ahhoz rendelhető zárak kitűnő minőségűek, gondozásmentesek, felületkezeltek, nem rozsdásodnak.

 

Szállítás/tárolás:

 

 

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Függőleges helyzetben az ajtók 75-90 fokos dőlésszögben legyenek. Vízszintesen történő szállításkor az ajtókat úgy kell egymásra helyezni, hogy a zsanérokat és az üveges ajtóknál az üveg beszegező léceket a felette lévő ajtók ne terheljék. Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges.

Vízszintes tárolásnál helyezzük a szerkezeteket fa alátétekre legalább 3 ponton alátámasztva úgy, hogy a zsanérokat és az üveges ajtóknál az üveg beszegező léceket a felette lévő ajtók ne terheljék. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszuk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az ajtóra. A tárolás helyiség klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek.
Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 55%-ot!

 

Fontos tudnivaló!

 

 

A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás, vakolás, festés után azokat beépíteni. A nagy páratartalom és hőmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik. Beltéri ajtó szerkezeteinek az MSZ EN 79: 1992 szabályzása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak. A termékek olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t= 23C, RL=30% és t=18C, RL=50%
A helyiségek festésekor a kasírozott dekorfóliás felületek megóvása kis tapadóképességű festőszalagokkal történhet  melyet 72 órán belül a felületről el kell távolítani!

 

Kezelés, karbantartás:

 

 

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat betartani:

 • a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni
 • a fellazult csavarokat utána húzni
 • a légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni.

Az ajtó felületének tisztántartása karcmentes tisztítószerrel, puha ruhával történjen.

 

Garancia:

 

 

A vásárlástól számított 12 hónap, a fentiek betartása mellett.
A garancia megszűnik:

 • nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
 • szakszerűtlen tárolás, beépítés, karbantartás elmulasztása
 • nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás, szándékos rongálás esetén.

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a szállítói megfelelőségi nyilatkozat és a vásárlást igazoló számla bemutatása.

 

Borovi Zrt.

 

 

Előző 2 címke
Következő 2 címke

Ez a weboldal sütiket használ!

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, illetve a weboldal forgalmunk elemzéséhez. A weboldalunkra vonatkozó sütikezelési feltételeinkkel kapcsolatban a "Részletek" gombra kattintva kaphat bővebb tájékoztatást. Rendben! Részletek