Adatvédelmi nyilatkozat a weboldal látogatói részére

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a WOMBEX UK LTD. üzemeltető által működtetett, budapestbelteriajto.hu domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A budapestbelteriajto.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit. Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a budapestbelteriajto.hu minden oldalán.

 

Adatkezelő személye

A budapestbelteriajto.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

 

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A budapestbelteriajto.hu böngészése és az onnan történő letöltés, regisztráció vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. A “Kapcsolatfelvételi űrlap” használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak lehetnek:

  • - név
  • - felhasználónév
  • - e-mail cím

 

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás, tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja, és/vagy adatai törlését.

 

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A honlap látogatottsági adatainak elemzését a Google Analytics segítségével végezzük el, mely minden tekintetben megfelel a jelenleg hatályban lévő adatvédelmi (GDPR) rendeletnek.

 

"Cookie"-k elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • - beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • - a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

A cookie-k kezelésére vonatkozó szabályzatunkról a fenti linkre kattintva kaphat bővebb tájékoztatást.

 

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

Záró rendelkezések

Jogok gyakorlása, jogorvoslat, felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@pallasz.hu e-mail címen.

Az adatvédelem és az információszabadság terén az esetleges jogsértések esetében az alábbi hatóság jár el a jövőben:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Pallasz Enteriőr Kft. (továbbiakban: adatkezelő) tevékenysége során kezeli a vele bárminemű kapcsolatban álló természetes személyek adatait (név, cím) a törvényi kötelezettsége alapján, számlakibocsátás céljából.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő minden elvárható, észszerű módon védi a vele kapcsolatban álló érintettek adatait.

 

Adatkezelő adatai

Cég neve: Pallasz Enteriőr Kft.
Telephely: 1106 Budapest, Jászberényi út 29.
Ügyvezető: Cseke Zsolt
Adószám: 24705905-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012653

 

Az adatkezelés jogalapja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ;a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre: az érintettek személyes adatai (név, cím), melyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikus vagy papír-alapon tárolt személyes adatok a jogszabályban rögzített ideig őrzendők, majd ha egyik fél jogos érdekét sem támasztja alá, 30 napon belül törlésre kerülnek.

A Pallasz Enteriőr Kft. igazolja, hogy minden észszerű lépést megtesz, ami hozzájárul az általa tárolt adatok védelméhez. A telephelyre illetéktelenek nem tudnak bejutni, portaszolgálat és kamerarendszer működik. Ezek üzemeltetője az épület tulajdonosa, ahol a bérlemény található. A Kft. az ezekből származó adatokat semmilyen formában nem tárolja, kezeli.

A számítógépeket rendszeresen ellenőrzik és karbantartják, az általuk használt szoftverek (Microsoft Windows, Avast Antivirus system) és alkalmazások GDPR tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A számítástechnikai szoftvereket és eszközöket (adattároló és adattovábbító) minden esetben ellátták a megfelelő védelemmel.
Levelezőrendszeren keresztül személyes adatokat nem adnak ki. A levelezés saját bérelt szerveren keresztül valósul meg, ami szintén megfelel a hatályos rendeletben foglaltaknak. Az adatok épségének védelméről biztonsági mentés gondoskodik.
A Kft. jellemzően kereskedelmi tevékenységet folytat, elektronikus formában is elérhetők az alábbi címeken.
A budapest-parketta.hu, budapestbelteriajto.hu, muanyag-ablak-akcio.hu, laminalt-padlo.hu, melyek adatai a Wombex UK LTD szerverén tárolódnak.
A pallasz.hu, kommerlingnyilaszaro.hu, budapest-ajto-ablak.hu, melyek adatai a Dotroll Kft. szerverén tárolódnak.
A fenti honlapokon árajánlat kérésére van lehetőség, webáruházi funkció nem elérhető. A termékeket az üzletekben lehet megvásárolni, illetve, amennyiben a vásárló az előzetes ajánlatot elfogadja, rögtön megkezdheti az ellenérték kiegyenlítését, ezzel megerősítve a rendelését. A weboldalakon található kapcsolatfelvételi űrlap. Amennyiben ezt kívánja használni az érdeklődő, az üzenet rovaton kívül szükséges megadni a nevét, e-mail címét, telefonszámát. Ezek mindkét fél jogos érdeke miatt fontosak, a könnyebb kommunikáció érdekében.
Árajánlat-kérése jellemzően személyes, vagy elektronikus formában zajlik le. Ilyen esetekben az ügyfél adatai (név, e-mail cím, telefonszám) bekerülnek a saját nyilvántartásba, -mindkettejük jogos érdeke miatt-, ahol addig tárolják, amíg a szerződést megkötik. Ha ez nem történik meg, azonnal törlik azokat.
Amennyiben a vásárló a termékek beszerelésére is igényét fejezi ki, adatait (név, cím, telefonszám) átadják egy kollégának, aki az adatok feldolgozása után elvégzi a feladatot. A rábízott személyes adatokat semmilyen formában nem tárolja, kezeli. Ez utóbbi tényét a szerződésben rögzítik, az adatok kiszolgáltatása az adatfeldolgozónak mindkét fél jogos érdekei miatt valósulnak meg, a könnyebb, gyorsabb kommunikáció érdekében.
A honlapokon a vállalkozás megismerésére (referenciák, szakmai cikkek) nyílik lehetőség, a könnyebb böngészés érdekében sütiket (“cookie-kat”) használnak, melyek csak ideiglenesen tárolódnak. A látogatókat érintő adatvédelmi tájékoztató az összes oldalon hozzáférhető, a cookie-k használatára felugró ablak figyelmezteti az ügyfeleket.
A weboldalakhoz tartozó adatvédelmi tájékoztató ezen szabályzat mellékleteként érhető el.

A https://www.facebook.com/Budapest-Parketta-156096121221868/ és a https://www.facebook.com/pallasz.enterior/ a kft. közösségi oldala. Lehetőség van az oldal kedvelésére és annak visszavonására, ez azonban semmilyen adat megadását nem kívánja, így a látogatók csak saját felelősségre osztanak meg magukról személyes információt. Ezért a Pallasz Enteriőr Kft. felelősséget nem vállal. Az itt jelenlévő tagok adataiból a Kft. semmiféle következtetést nem von le, adatot nem tárol és kezel. Fenntartja továbbá a jogot a moderálásra, amennyiben valaki nem oda illő tartalmat oszt meg, vagy nem tesz eleget a netikett szabályainak.

A szerződéshez tartozó számlát, a könyvelő alvállakozóhoz juttatják el, aki a hatósággal közli a rajta szereplő adatokat, illetve a jogszabályban előírt ideig megőrzi az iratokat.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

  • Név:
  • Cím:
  • Milyen jogviszonyban áll az adatkezelővel:

 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatai:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását,
- személyes adatai felhasználásának korlátozását.

 

Gyermekek adatvédelme:

Minden marketing célú, vagy az információs társadalom által követelt adatkezelés során a 16 évet be nem töltött gyermekek esetén szülői hozzájárulás szükséges.
Közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén tájékoztatni kell a szükséges nyilatkozatok bemutatása mellett:

Érintett
Adatkezelő
Adatvédelmi tisztviselő
Felügyeleti hatóság

 

 

Ez a weboldal sütiket használ!

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, illetve a weboldal forgalmunk elemzéséhez. A weboldalunkra vonatkozó sütikezelési feltételeinkkel kapcsolatban a "Részletek" gombra kattintva kaphat bővebb tájékoztatást. Rendben! Részletek